Schooladres

A: Groenhofstraat 15

3300 Kumtich - Tienen

T: 016-81 23 18

 

Digitale schoolpoort

 

 

Volg ons op facebook !

 

Inlogformulier

Schoolraad

De schoolraad is een participatieorgaan waarmee ouders betrokken worden met het schoolbeleid.
Deze bestaat uit twee ouders , twee leerkrachten , twee vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap en de directeur.
De schoolraad zal advies geven en/of overleggen over de verdeling van het lestijdenpakket, het schoolreglement, veiligheid van de kinderen, samenwerking met andere scholen of organisaties, buitenschoolse activiteiten, enz.

De schoolraad vergadert minstens 3 keer per jaar en een mandaat duurt 4 jaar.

Om kandidaat te zijn voor de oudergeleding mag de ouder geen personeelslid zijn van de school en geen lid van het schoolbestuur.


Copyright © 2015. All Rights Reserved.